Art Fantastique

Het Centrum voor Fantastische Kunst, gecreëerd in mei 2000, is een regionaal artistiek evenement met een steeds groeiende bekendheid in Europa.

transition image intro sol

Art Fantastique 2022-2023

22ste tentoonstelling
"Een nieuwe jeugd voor het leven..."

Beelden, schilderkunst, installaties en foto's

art fantastique expositie

Projectoproep 2022-2023

Fotogallerij

2000-2001

2000-2001 Vertel het aan Alice

2001-2002

2001-2002 Dialoog van de kunst en de as

2002-2003

2002-2003 Man en licht

2003-2004

2003-2004 Metamorfoses

2004-2005

2004-2005 Vuurvogel

2005-2006

2005-2006 De laar van de centauren

2006-2007

2006-2007 Aan de poorten van de zon

2007-2008

2007-2008 In de loop der tijd

2008-2009

2008-2009 Generaties Aarde

2009-2010

2009-2010 Een nieuwe wereld

2010-2011

2010-2011 Kleuren en Culturen

2011-2012

2011-2012 Broederschap !? In vraag

2012-2013

2012-2013 Liefgehad...!

2013-2014

2013-2014 Weerstaan...!

2014-2015

2014-2015 Tussen twijfel en Schoonheid

2015-2016

2015-2016 Leven...!

2016-2017

2016-2017 Leve de Vrede...om te overleven!

2017-2018

2017-2018 Hoopvolle verwachtingen verenigen

2018-2019

2018-2019 Het kind zei me !

2019-2020

2019-2020 De verlichting, een nieuwe ontmoeting !

2021-2022

2021-2022 Nu creëren om morgen te leven...

2022-2023

2022-2023 Een nieuwe jeugd voor het leven...

DOEL

logo art fantastique

Het Centrum van Fantastische Kunst heeft zich een aantal doelen gesteld door de jaren heen. Het is niet enkel een kwestie van tentoonstellen, maar ook van promoten, ontwikkelen en uitwisselen. De objectieven van het Centrum zijn de volgende:

  • De hedendaagse stromen van artistieke expressie op het vlak van beeldhouwwerk en plastische installatie bijeenbrengen.
  • De artiesten uit de Europese Gemeenschap, en in het bijzonder uit de Euregio Maas-Rijn, de mogelijkheid te bieden te exposeren en hun naamsbekendheid te vergroten.
  • De kunstwerken op hun waarde te doen schatten in het park waar de natuur een deel vormt van de creatie.
  • Het promoten van jonge talenten uit de Euregio.
  • Een forum bieden voor uitwisseling van Kunst en Ideeën van artiesten, academici, ateliers van artiesten en artistieke verenigingen.
  • Het jaarlijks organiseren van de Tentoonstelling van Fantastische Kunst en deze toegankelijk maken voor alle hedendaagse kunststromingen.
  • Kunst voor iedereen toegankelijk maken.

De Tentoonstellingsruimte :

Het park van Eben-Ezer en haar toren bieden aan de kunstenaars een fantastisch decor. Het gebied gelegen tussen de Moulin du Broukay en de Toren van Eben-Ezer, de dorpen Wonck en Eben alsmede het riviertje de Jeker, is een ruimte volledig toegewijd aan Kunst en Cultuur. Deze site van meer dan 4 ha groot was ooit een vuursteengroeve en een steenbrekerij. Deze industriële activiteiten hebben geduurd tot het begin van de jaren 70. Daarna heeft de vzw Geer Meuse Vesdre zich in het domein gevestigd. Zij beheren en baten de site met veel enthousiasme uit!

Deze tentoonstelling biedt ook de gelegenheid om een regio te ontdekken die rijk en fier is op zijn verleden: de Vallei van de Jeker. De vele wandel- en fietspaden geven de gelegenheid aan voorbijgangers om de streek te ontdekken. De Moulin du Broukay ontvangt graag degenen die willen genieten van een welverdiende pauze om af te koelen in de schaduw van de bomen met een drankje en hapje.

Het park is geen gewone tentoonstellingsruimte! Als de kunstenaars er hun plek innemen, ervaren ze de kracht van haar geschiedenis. De streek is rijk aan geschiedenis en legendes en leent zich uitstekend voor de individuele wensen van de kunstenaars. Er is interactie en communicatie tussen de plek en de kunstenaars. De tentoonstelling van Fantastische Kunst is een ontmoetingsplek midden in de natuur voor kunstenaars en bezoekers.

Contacteer het Centre Européen d'Art Fantastique

Notre partenaire
MMM production
Francisca Boschma
Michel Maasen
Alf Mertens
Email
mmm productions
Internet
mmm productions
Ons adres
Centre Européen d’Art Fantastique
Rue du Village, 38
4690 Eben-Emael

+32 / (0)474 / 741.117
+32 / (0)4 / 286.56.46
+32 / (0)4 / 351.81.87
Email
artfantastique@cybernet.be
We're on social networks